logo4


 


Collapse

วิธีการใช้งานเว็บบอร์ด

ข้อกำหนดในการใช้งาน
 • การใช้งานกระทู้เสรี สามารถที่จะโพสต์ข้อความต่างๆ ที่ไม่เกี่ยวกับงาน สามารถที่จะใช้งานได้ทั้งสมาชิก และไม่เป็นสมาชิก โดยข้อความจะต้องไม่อ้างถึงบุคคลอื่นในทางเสียหาย และต้องเป็นข้อความและรูปภาพที่เหมาะสม
 • การใช้งานในส่วนหัวข้อเว็บบอร์ดแบบไม่ต้องเป็น สมาชิก จะสามารถใช้ได้ภายในบริษัทเท่านั้น
 • การใช้งานจากภายนอกบริษัทจะใช้รหัสผ่าน 2 ชุดในการเข้ามาใช้งานเว็บบอร์ด
การสมัครสมาชิก
 • ชื่อที่ใช้ login - เป็นชื่อที่จะใช้ในการ login เข้าใช้งานเว็บบอร์ด
 • ชื่อ-นามสกุล - ชื่อและนามสกุลของผู้สมัคร เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
 • รหัสผ่าน - ความยาวต้องไม่น้อยกว่า 4 ตัวอักษร ใช้ได้ทั้งไทย อังกฤษ และตัวเลข
 • รหัสพนักงงาน - เป็นรหัสผ่าน 9 หลักที่ออกให้จาก IT เพื่อป้องกันการใช้งานเว็บบอร์ดให้เป็นพนักงานเท่านั้น
รูปและสัญลักษณ์ต่างๆ
 •    เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงเป็นหัวข้อเว็บบอร์ด
 •    เป็นปุ่มกดเพื่อเรียกใช้เครื่องมือ หรือ link ต่างๆที่น่าสนใจ
 •    เป็นปุ่มกดเพื่อปิดหรือซ่อนแถบเครื่องมือเมื่อไม่ต้องการใช้งาน
 •   ปุ่มกดเพื่อเข้าใช้งานเว็บบอร์ด
 •    ปุ่มกดเพื่อปิดการใช้งาน
 •    ปุ่มกดเพื่อแก้ไขข้อมูลมีระยะเวลา 30 นาทีหลังจากโพสต์ข้อมูลไปแล้ว และ 60 นาทีสำหรับส่วนบุคคล
 •    เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงกระทู้ที่ปักหมุด ไม่ว่าจะมีข้อมูลใหม่หรือไม่ จะยังแสดงให้เห็นเสมอ
 •    เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงกระทู้ใหม่
 •    เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงกระทู้เก่าที่ไม่มีคำตอบ
 •    เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงกระทู้เก่าที่มีคำตอบใหม่
 •    เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงกระทู้เก่าไม่มีคำตอบใหม่
 •    เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงกระทู้ ที่เป็น History จะไม่สามารถตอบคำถามได้
 •    เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงกระทู้ที่มีการใช้งานภายใน 5 วัน
 •    เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงกระทู้ ที่มีการใช้งานวันปัจจุบัน
 • Font Type ใช้เลือกรูปแบบตัวอักษร เมื่อคลิ๊กแล้วข้อความที่แสดงจะเห็นเป็น Font size เหมือนเดิม แต่รูปแบบตัวอักษรมีการเปลี่ยนแล้ว
 • Font size ใช้เลือกขนาดตัวอักษร เมื่อคลิ๊กแล้วตัวอักษรจะขนาดเท่ากับรูปแบบที่จะแสดงบนเว็บบอร์ดจริง
 •  คลิ๊กเมื่อต้องการพิมพ์อักษรตัวหนา คลิ๊กซ้ำเมื่อต้องการยกเลิกอักษรตัวหนา
 •  คลิ๊กเมื่อต้องการพิมพ์อักษรตัวเอียง คลิ๊กซ้ำเมื่อต้องการยกเลิกอักษรตัวเอียง
 •  คลิ๊กเมื่อต้องการพิมพ์อักษรขีดเส้นใต้ คลิ๊กซ้ำเมื่อต้องการยกเลิกขีดเส้นใต้
 •  คลิ๊กแล้วเลือกสีตามที่ต้องการ
 •  ใช้ตัดข้อความ หรือ กด ctrl x
 •   ใช้ copy ข้อความ หรือกด ctrl c
 •  ใช้วางข้อมูลที่ copy  หรือกด ctrl v
 •  ยกเลิกการทำ หรือกด ctrl z
 •  ทำซ้ำจากการยกเลิกหรือลบข้อมูลไป หรือกด ctrl y
 •  จัดให้ชิดซ้าย
 •  จัดให้อยู่กึ่งกลาง
 •  จัดให้อยู่ชิดขวา
 •  ใส่หัวข้อเป็นตัวเลข
 •  ใส่หัวข้อเป็นสัญลักษณ์ จุดวงกลม
 • ยกเลิกย่อหน้า
 • ทำย่อหน้าแทนการกด TAB ในเว็บการกด TAB  หมายถึงการไปยัง link อื่นหรือ ไปยังช่อง key ข้อมูลอื่น การจะย่อหน้าใช้ตัวนี้แทน
 •  คลิ๊กเมื่อต้องการใส่ link
  ตัวอย่างวิธีการใส่ link
  สร้าง link ไป drive U
  ต้องการ link ไปยัง U:\PICTURE\IT\รูปสนามบิน
  ให้พิมพ์ file:// หรือกด เลือกคำว่า file:// แล้วพิมพ์ path ที่ต้องการลงไป
  เครื่องหมาย \ จะใช้กรณีที่เป็นเครื่องตนเองหรือว่าในระบบ lan เท่านั้น และเครื่องหมาย / หมายถึง internet หรือการติดต่อภายนอก

  เมื่อพิมพ์จะต้องพิมพ์ file://U:/PICTURE/IT/รูปสนามบิน จะสามารถ link ไปยังส่วนต่างๆได้

  ชื่อที่ link ไปยังส่วนต่างๆ ชื่อไฟล์หรือโฟลเดอร์ ไม่ควรมีช่องว่าง เพราะว่า ระบบ internet ในการเข้ารหัสต่างๆ จะเข้ารหัสช่องว่างด้วย %20 ทำให้ ไม่สามารถ link ไปยังข้อมูลได้ถูกต้อง
การค้นหาข้อมูล
 • การค้นหาแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
  1. ค้นหาภายในกระทู้ต่างๆ จะเป็นการค้นหาข้อมูลนั้นๆ ไม่รวม history
  2. การค้นหาจากแบบฟอร์มในการค้นหา
 • การค้นหาข้อมูล ค้นหาได้จาก
  1. หมายเลขคำถาม กรณีที่รู้หมายเลขคำถาม
  2. หมายเลขคำตอบ กรณีที่รู้หมายเลขคำตอบ
  3. ค้นหาจากชื่อเรื่อง
  4. ค้นหาจากผู้ตั้งกระทู้
 • การค้นหาสามารถที่จะค้นหาจากหัวข้อหลักในเว็บบอร์ดได้ โดยสามารถที่จะเลือกได้หลายหัวข้อ หรือจะเลือก ค้นทั้งหมดได้
 • การจัดเรียงเลขกระทู้
  น้อยไปมาก หมายถึง การเรียงโดยให้กระทู้เก่าขึ้นมาก่อน
  มากไปน้อย หมายถึงการแสดงจากกระทู้ใหม่ก่อน
 • คำที่ค้นหา Keywords
  ช่องคำค้นหาที่ 1 สามารถที่จะใส่ข้อความใดๆ ที่ต้องการค้นหา และยังใช้ คำว่า historyallbb2 ในการค้นหา history ในกระทู้ต่างๆ
  ช่องคำค้นที่ 2 จะปล่อยว่างไว้หรือ ค้นหา ร่วมกับคำค้นหาที่ 1
การแก้ไขข้อมูลสมาชิก
 • การแก้ไข ชื่อ และ นามสกุล ให้ลบข้อมูลเก่าแล้วพิมพ์ ข้อมูลใหม่ที่ต้องการ
 • แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน ให้ใส่รหัสผ่านเดิม และ ใส่หรัสผ่านใหม่ 2 ช่องให้ตรงกันความยาวไม่น้อยกว่า 4 ตัวอักษร
 • แผนกหรือฝ่ายไม่สามารถแก้ไขได้ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือโอนย้าย ให้แจ้งที่ ไอที
 • สามารถแก้ไขสีเว็บบอร์ด ได้ตามรูปแบบที่จัดให้
 • การแสดงข้อมูลในคำถามและคำตอบ ถ้าหากว่าใส่มากเกินไปจะทำให้ โหลดข้อมูลได้ช้าจึงกำหนดไว้ให้เลือกได้ตามความเหมาะสม


Nomjitt Incorporation ©2021