logo4

  หน้าแรก  <  1  2 
  เตือนน้ำท่วม
รุจิมา
19 กันยายน 2548 12:17:00  IP:*.*.*.* , internet= Office
R005461
รุจิมา
Post Topic :458
Post Ans :3843
ฝ่าย/แผนก   บริหารแจ้งเตือนน้ำท่วมเขตบางกะปิ     เตรียมอุปกรณ์กระสอบทรายประจำห้างฯ ด่วน!!!

http://www.dailynews.co.th/region/each.asp?newsid=66309


 
Go to the top of the page
Ittiporn
คำตอบที่ 21 จาก 34     27 กันยายน 2554 16:37:01  IP:*.*.*.* , internet= Office
R128744
Ittiporn Chaemsa-ard
Post Topic :326
Post Ans :13106
ฝ่าย/แผนก   วิศวกรรมอาคาร
   File ID : 81660 || size 38 KB

อุโมงค์ส่งน้ำขนาดใหญ่

 • กทม ทำเสร็จแล้ว 7 เส้น มีเส้นพระรามเก้า-รามคำแหง ช่วยป้องกันน้ำท่วม ในเขตบางกะปิ ลาดพร้าว โดยตรง
 • กำลังจะทำอีก 4 เส้น 

 


 
Go to the top of the page
Ittiporn
คำตอบที่ 22 จาก 34     5 ตุลาคม 2554 09:33:12  IP:*.*.*.* , internet= Office
R128882
Ittiporn Chaemsa-ard
Post Topic :326
Post Ans :13106
ฝ่าย/แผนก   วิศวกรรมอาคาร
   File ID : 81862 || size 50 KB

อุโมงค์ส่งน้ำขนาดใหญ่

 • อุโมงค์พระรามเก้า-รามคำแหง สูบน้ำจากคลองแสนแสบ ลงคลองพระโขนง

ข้อมูลสถานีสูบน้ำคลองพระโขนง

 สถานีสูบน้ำพระโขนง เป็นสถานีสูบน้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานคร มีหน้าที่ในการป้องกัน น้ำท่วม ตั้งอยู่ที่ปลายคลองพระโขนง และอยู่ในความรับผิดชอบของ กองระบบอาคารบังคับน้ำ สำนักการระบายน้ำ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ความเป็นมา

  เดิมสถานีสูบน้ำพระโขนงเป็นประตูระบายน้ำที่อยู่ในความดูแลของกรมชลประทาน เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ใน การเกษตร และการเดินเรือสัญจร ในปีพ.ศ. 2527 กรมชลประทานได้รับงบประมาณจากรัฐบาล และเงินทุน ช่วยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุ่นเพื่อปรับปรุงเป็นสถานีสูบน้ำตามโครงการระบายน้ำในบริเวณทุ่งตะวันออกของกรุงเทพ มหานคร ตามแนวพระราชดำริ
  ในปีพ.ศ.2531 กรมชลประทานได้โอนให้อยู่ในความดูแลและความรับผิดชอบของสำนักการระบายน้ำกรุงเทพ มหานคร ปัจจุบันสถานีสูบน้ำพระโขนงเป็นสถานีสูบน้ำที่สังกัดกองระบบอาคารบังคับน้ำ สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร และเป็นสถานีสูบน้ำที่มีกำลังสูบมากที่สุดของกรุงเทพมหานคร

 
2. หน้าที่และความรับผิดชอบ

การสูบระบายน้ำและควบคุมระดับน้ำในคลองพระโขนงซึ่งเชื่อมต่อกับคลองประเวศ คลองแสนแสบ และคลองลาดพร้าว

รับและระบายน้ำฝน น้ำทิ้งจากชุมชนในเขตพระโขนง บึงกุ่ม วัฒนา คลองเตย มีนบุรี หนองจอก ประเวศ ลาดกระบัง ห้วยขวางและเขตลาดพร้าว รวมพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบประมาณ 360 กิโลเมตร
ปฏิบัติการซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ ประตูระบายน้ำ เครื่องเก็บขยะอัตโนมัติ และเครื่องจักรกลอื่นๆ ที่เป็นทรัพย์สินของสถานีสูบน้ำ
การเตรียมการและปฏิบัติการควบคุมการเดินเครื่องสูบน้ำ ควบคุมการปิด-เปิดประตูระบายน้ำ
การถ่ายเทน้ำในคลองพระโขนง เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองชั้นในของกรุงเทพมหานคร
การซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักรกลในสถานีสูบน้ำ
การแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมระดับน้ำ และการสูบระบายน้ำ ในคลองพระโขนง
การเก็บข้อมูล การสูบระบายน้ำ การควบคุมและรักษาระดับน้ำในคลองพระโขนง เพื่อใช้ในการวางแผน การป้องกันน้ำท่วม
การบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับงบประมาณและราชการอื่นๆ การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร
 
3. การปฏิบัติงานระบายน้ำ

ในช่วงฤดูแล้ง   จะรักษาระดับน้ำด้านในให้ต่ำกว่าระดับน้ำในคลองเล็กน้อยเพื่อใช้ในการเกษตร แต่จะต้องมีการเดินเครื่องสูบน้ำบ้าง เพื่อให้ไหลเวียนถ่ายเทน้ำเสีย โดยน้ำที่ถ่ายเท จะใช้น้ำจากคลองผดุงเกษมผ่านคลองแสนแสบเข้าคลองพระโขนง

ในช่วงฤดฝน  จะทำการเดินเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำ และลดระดับน้ำในคลอง โดยจะรักษาระดับน้ำให้อยู่ที่ประมาณ 34.20 ถึง 34.40 ม.กทม. (-0.83 ถึง -0.63 ม.รทก.) ทั้งนี้การควบคุมระดับน้ำและการเดินเครื่องสูบน้ำ จะอาศัยระดับน้ำในคลองเป็นเกณฑ์ในการเดินเครื่อง ส่วนกรณีคาดการณ์ก่อนฝนตก จะลดระดับน้ำลงถึงระดับ 34.00 ม.กทม.(-0.63 ม.รทก.) เพื่อให้มีที่ว่าง สำหรับปริมาตรความจุในการรองรับน้ำฝน

ในช่วงฤดฝนและน้ำทะเลหนุน  จะควบคุมระดับน้ำให้อยู่ในระดับ 33.90 ถึง 34.20 ม.กทม.(-1.13 ถึง -0.83 ม.กทม.) รวมทั้งระดับในทุ่งตะวันออกด้วย โดยจะเดินเครื่องสูบน้ำทั้งหมดหมุนเวียนกัน และป้อนน้ำ จากทุ่งตะวันออก ลงมาให้ทันกับการเดินเครื่องสูบน้ำผ่านมาทางประตูระบายน้ำกระทุ่มเสือปลาและประตูระบายน้ำตามแนวคันกั้นน้ำในพระราชดำริ
 
4. อุปกรณ์และเครื่องจักรกล

เครื่องสูบน้ำ   ชนิด Submersible Axial Propeller Pump ขนาด discharge pipe 60 นิ้ว, capacity 5 cu.m./s ,10 เครื่อง

เครื่องสูบน้ำ   ชนิด Submersible Axial Propeller Pump ขนาด discharge pipe 48 นิ้ว, capacity 3 cu.m./s ,41 เครื่อง

ประตูระบายน้ำ   ชนิด Sluice gate เปิด-ปิดบานในแนวดิ่ง ขับเคลื่อนด้วยกว้านไฟฟ้า กว้างxยาว, 7x6 ม. , 1 บาน

ประตูระบายน้ำ   ชนิด Sluice gate เปิด-ปิดบานในแนวดิ่ง ขับเคลื่อนด้วยกว้านไฟฟ้า กว้างxยาว, 6x5 ม. , 3 บาน

ประตูระบายน้ำ   ชนิด Sluice gate เปิด-ปิดบานในแนวดิ่ง ขับเคลื่อนด้วยกว้านไฟฟ้า กว้างxยาว, 5x6 ม. , 2 บาน

เครื่องเก็บขยะอัตโนมัติ   ชนิด Heavy rotary type, rear return front raking กว้าง 5 ม. , 14 เครื่อง

สายพานลำเลียงขยะ    4 ชุด พร้อมด้วย ถังพักขยะ (Hopper) , capacity 6 cu.m., 1 ชุด

ประสิทธิภาพในการระบายน้ำรวม    , 173 ลูกบาศก์เมตร/วินาที 


 
Go to the top of the page
Ittiporn
คำตอบที่ 23 จาก 34     10 ตุลาคม 2554 14:37:19  IP:*.*.*.* , internet= Office
R128918
Ittiporn Chaemsa-ard
Post Topic :326
Post Ans :13106
ฝ่าย/แผนก   วิศวกรรมอาคารปั๊มแช่

 • ทำงานได้สมบูรณ์ทั้งสองตัวแล้ว (ตู้ควบคุมใหม่)

เครื่องสูบน้ำแบบใช้น้ำมัน (ใหม่)

 • ทดสอบใช้งานจริงแล้ว
 • ตัวเครื่องเก็บหน้า 123
 • สายดูดเก็บห้องไฟ G อาคาร A

ปั๊มตัวใหญ่

 • พร้อมถอดมอเตอร์ออกภายใน 15 นาที

 
Go to the top of the page
Satawat
คำตอบที่ 24 จาก 34     13 ตุลาคม 2554 14:27:52  IP:*.*.*.* , internet= Office
R128946
Satawat Jitngoen
Post Topic :120
Post Ans :3429
ฝ่าย/แผนก   วิศวกรรมอาคาร
   File ID : 81960 || size 611 KB

จัดเตรียม

 • สายไฟเคลื่อนที่ ต่อเข้าระบบไฟสำรอง อยู่ที่ห้องไฟชั้นG

 
Go to the top of the page
Satawat
คำตอบที่ 25 จาก 34     13 ตุลาคม 2554 14:32:02  IP:*.*.*.* , internet= Office
R128947
Satawat Jitngoen
Post Topic :120
Post Ans :3429
ฝ่าย/แผนก   วิศวกรรมอาคาร
   File ID : 81961 || size 639 KB

จัดเตรียม

 • สายไฟเคลื่อนที่ขนาดเล็ก ใช้งานทั่วไป จำนวน2ชุด  อยู่ที่ห้องอุปกรณ์ดับเพลิงหน้าจุดประสานงาน

 
Go to the top of the page
Satawat
คำตอบที่ 26 จาก 34     13 ตุลาคม 2554 14:48:41  IP:*.*.*.* , internet= Office
R128948
Satawat Jitngoen
Post Topic :120
Post Ans :3429
ฝ่าย/แผนก   วิศวกรรมอาคาร
   File ID : 81962 || size 579 KB

กรณีจำเป็นต้องตัดไฟร้านค้าบริเวณลานจอดชั้นAG สามารถไปตัดไฟได้ที่ห้องไฟAG และห้องMDB อาคารA และตู้ไฟลานจอดG

 • ห้องไฟAGมีค้า

         -ร้านสโรรักษ์

         -ร้านเสริมสวยหน้าลิฟท์อาคารA

         -ร้านอินเท็รนด์

 • ห้องMDBอาคารA มีร้านค้า

          -ร้านเซเว่น อิเลฟเว่น (7-11)

          -ธนาคารกรุงไทย

          -ธนาคารกสิกรไทย

 • ตู้ไฟลานจอดG มีร้านค้า

          -ร้านขายยา

ตำแหน่งเบรคเกอร์ร้านค้าลานจอดAG มีป้ายติดบอกตำแหน่งไว้หน้าตู้


 
Go to the top of the page
spy
คำตอบที่ 27 จาก 34     26 ตุลาคม 2554 18:03:31  IP:*.*.*.* , internet= Office
R129038
จินตนา หลงลืม
Post Topic :12
Post Ans :1283
ฝ่าย/แผนก   ทรัพยากรบุคคล
   File ID : 82100 || size 408 KB

เป็นภาพ ที่แฟชั่นไอซ์แลนด์เขาเตรียมตัวป้องกันน้ำท่วม


 
Go to the top of the page
spy
คำตอบที่ 28 จาก 34     26 ตุลาคม 2554 18:12:32  IP:*.*.*.* , internet= Office
R129039
จินตนา หลงลืม
Post Topic :12
Post Ans :1283
ฝ่าย/แผนก   ทรัพยากรบุคคล
   File ID : 82101 || size 163 KB

ริมรั้วแฟชั่นไอซ์แลนด์ น้ำไหลเข้ามาแล้วเล็กน้อย (มีคนงานเตรียมตักทราย และคอยเฝ้าดูสถานการณ์น้ำอยู่)


 
Go to the top of the page
spy
คำตอบที่ 29 จาก 34     26 ตุลาคม 2554 18:15:33  IP:*.*.*.* , internet= Office
R129040
จินตนา หลงลืม
Post Topic :12
Post Ans :1283
ฝ่าย/แผนก   ทรัพยากรบุคคล
   File ID : 82102 || size 145 KB

ภาพรอบห้างฯ เขาฉาบปูนอิฐบ๊อกรอบๆๆห้างเลยตอนนี้


 
Go to the top of the page
spy
คำตอบที่ 30 จาก 34     26 ตุลาคม 2554 18:22:16  IP:*.*.*.* , internet= Office
R129041
จินตนา หลงลืม
Post Topic :12
Post Ans :1283
ฝ่าย/แผนก   ทรัพยากรบุคคล
   File ID : 82103 || size 128 KB

       


 
Go to the top of the page
Ittiporn
คำตอบที่ 31 จาก 34     9 พฤศจิกายน 2554 10:31:06  IP:*.*.*.* , internet= Office
R129129
Ittiporn Chaemsa-ard
Post Topic :326
Post Ans :13106
ฝ่าย/แผนก   วิศวกรรมอาคารคลองตาหนัง

 • ต้นคลองตาหนัง เชื่อมต่อกับคลองลำเจียก และคลองจั่น บริเวณรอยต่อของสามเขตคือ ลาดพร้าว บึงกุ่ม และบางกะปิ
 • และทั้งหมดไปเชื่อมต่อกับคลองลาดพร้าว
 • ระดับน้ำในคลองตาหนังเพิ่มสูงขึ้นจากเมื่อวาน 10 เซนติเมตร

 
Go to the top of the page
Ittiporn
คำตอบที่ 32 จาก 34     10 พฤศจิกายน 2554 17:26:47  IP:*.*.*.* , internet= Office
R129141
Ittiporn Chaemsa-ard
Post Topic :326
Post Ans :13106
ฝ่าย/แผนก   วิศวกรรมอาคารน้ำขึ้น-น้ำลง

 • เวลาห้าทุ่มคืนที่ผ่านมา ระดับน้ำในท่อน้ำทิ้งหน้า 123 สูงขึ้น 15 ซม. และที่คลองตาหนังสูงขึ้นประมาณ 30 ซม. ภายในเวลา 45 นาที
 • หลังจากนั้นระดับน้ำก็ทรงตัวและลดลง มาอยู่ที่ระดับปกติ (น้ำในท่อลดลงเร็วกว่าคลองตาหนัง)

 
Go to the top of the page
Ittiporn
คำตอบที่ 33 จาก 34     12 พฤศจิกายน 2554 12:00:52  IP:*.*.*.* , internet= Office
R129151
Ittiporn Chaemsa-ard
Post Topic :326
Post Ans :13106
ฝ่าย/แผนก   วิศวกรรมอาคารน้ำขึ้น-น้ำลง

 • ระดับน้ำเพิ่ม-ลด ทั้งช่วงกลางวันและกลางคืน หลายๆครั้งอาจใช้เวลาต่างกัน
 • สุดท้ายจะลงมาที่ระดับเดิม

 
Go to the top of the page
Ittiporn
คำตอบที่ 34 จาก 34     26 กันยายน 2555 10:51:55  IP:*.*.*.* Use=ipad, internet= n_wifi
R133362
Ittiporn Chaemsa-ard
Post Topic :326
Post Ans :13106
ฝ่าย/แผนก   วิศวกรรมอาคารp>ปริมาณฝน


-จะมีฝนตก 90% ของพื้นที่ในกรุงเทพฯ วันนี้-เสาร์นี้


ข้อมูล:กรมอุตุฯ


 
Go to the top of the page
หน้าแรก  <  1  2 

  ตอบคำถามในเรื่อง เตือนน้ำท่วม
รายละเอียด
โดย
Operating System CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
Attach: ไฟล์แนบ :1 (เพิ่มไฟล์แนบ)
นามสกุล jpg ขนาดไม่เกิน 5 MB      นามสกุล png ขนาดไม่เกิน 5 MB
นามสกุล gif ขนาดไม่เกิน 5 MB      นามสกุล pdf ขนาดไม่เกิน 20 MB
นามสกุล doc ขนาดไม่เกิน 20 MB      นามสกุล xls ขนาดไม่เกิน 20 MBNomjitt Incorporation ©2020