logo4

  1 
  ประกาศ_ ขอให้พนักงานนำรถยนต์ไปจอดที่ลานจอดซอยลาดพร้าว 117
wanichaya
31 ตุลาคม 2555 13:18:45  IP:*.*.*.* Use =Windows XP , internet= Office
R133808
wanichaya nantawan
Post Topic :20
Post Ans :128
ฝ่าย/แผนก   ทรัพยากรบุคคล
   File ID : 89335 || size 1 MB

ประกาศ_ ขอให้พนักงานนำรถยนต์ไปจอดที่ลานจอดซอยลาดพร้าว 117


 
Go to the top of the page
Ittiporn
คำตอบที่ 1 จาก 9     2 พฤศจิกายน 2555 18:20:42  IP:*.*.*.* Use=Windows XP, internet= Office
R133837
Ittiporn Chaemsa-ard
Post Topic :326
Post Ans :13106
ฝ่าย/แผนก   วิศวกรรมอาคาร 

สรุปจากประชุมย่อย

  • จัดแสงสว่างเพิ่มตรงจุดรถยนต์เข้า-ออก และให้สว่างไปถึงจุดที่รกร้าง
  • มี รปภ. ประจำจุดทางรถยนต์เข้า-ออก ตั้งแต่ 18.00-20.30 น.

 
Go to the top of the page
Ittiporn
คำตอบที่ 2 จาก 9     6 พฤศจิกายน 2555 11:47:00  IP:*.*.*.* Use=Windows XP, internet= Office
R133858
Ittiporn Chaemsa-ard
Post Topic :326
Post Ans :13106
ฝ่าย/แผนก   วิศวกรรมอาคาร
ข้อควรระวัง

  • ขณะขับรถยนต์เข้า-ออก อาจมีรถวิ่งสวนมา ขอให้หาทางหลบหรือเบี่ยงด้านข้าง เพื่อให้รถสวนทางได้
  • อาจมีรถยนต์ตามหน้าหอพักต่างๆ จอดขวางชั่วคราว กรณีขนของหรืออื่นๆ

ทั้งสองกรณี ขอให้ใจเย็นๆ คอยสักครู่

 


 
Go to the top of the page
Satawat
คำตอบที่ 3 จาก 9     16 พฤศจิกายน 2555 19:10:59  IP:*.*.*.* Use=Windows 7, internet= Office
R133985
Satawat Jitngoen
Post Topic :120
Post Ans :3429
ฝ่าย/แผนก   วิศวกรรมอาคาร
   File ID : 89572 || size 369 KB


เพิ่มไฟแสงสว่างประตูทางเข้า


 
Go to the top of the page
Ittiporn
คำตอบที่ 4 จาก 9     11 ธันวาคม 2555 13:41:50  IP:*.*.*.* Use=Windows XP, internet= Office
R134171
Ittiporn Chaemsa-ard
Post Topic :326
Post Ans :13106
ฝ่าย/แผนก   วิศวกรรมอาคาร
อย่าลืมจ่ายค่าไฟนะครับ


 
Go to the top of the page
weera
คำตอบที่ 5 จาก 9     5 02 2556 16:43:12  IP:*.*.*.* Use=Windows 7, internet= Pacnet
R134544
weera Khamrakkiatcharern
Post Topic :184
Post Ans :618
ฝ่าย/แผนก   ITร้อนมากกกกกกกกกก  ทั้งรถ ทั้งคน

 


 
Go to the top of the page
------
คำตอบที่ 6 จาก 9     6 02 2556 11:15:27  IP:*.*.*.* Use=Windows XP, internet= Office
R134560มีรปภ.เฝ้าตลอดด้วยหรอครับ


 
Go to the top of the page
.....*_*
คำตอบที่ 7 จาก 9     6 02 2556 14:16:40  IP:*.*.*.* Use=Windows XP, internet= Office
R134571
กรอบแน่ๆ


 
Go to the top of the page
weera
คำตอบที่ 8 จาก 9     6 02 2556 17:51:14  IP:*.*.*.* Use=Windows 7, internet= Office
R134572
weera Khamrakkiatcharern
Post Topic :184
Post Ans :618
ฝ่าย/แผนก   ITเรียนเชิญ ทุกท่านไปจอดได้ครับ  ยังว่างเยอะ

 


 
Go to the top of the page
Ittiporn
คำตอบที่ 9 จาก 9     7 สิงหาคม 2556 12:42:31  IP:*.*.*.* Use=Windows XP, internet= Office
R135694
Ittiporn Chaemsa-ard
Post Topic :326
Post Ans :13106
ฝ่าย/แผนก   วิศวกรรมอาคารสรุปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา 5/8/56

-น้ำท่วมในซอยนะครับ

-งานลอกท่อ ยังไม่มีการลงมือ


 
Go to the top of the page
1 

  ตอบคำถามในเรื่อง ประกาศ_ ขอให้พนักงานนำรถยนต์ไปจอดที่ลานจอดซอยลาดพร้าว 117
รายละเอียด
โดย
Operating System CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
Attach: ไฟล์แนบ :1 (เพิ่มไฟล์แนบ)
นามสกุล jpg ขนาดไม่เกิน 5 MB      นามสกุล png ขนาดไม่เกิน 5 MB
นามสกุล gif ขนาดไม่เกิน 5 MB      นามสกุล pdf ขนาดไม่เกิน 20 MB
นามสกุล doc ขนาดไม่เกิน 20 MB      นามสกุล xls ขนาดไม่เกิน 20 MBNomjitt Incorporation ©2020